Contact Us

euromedstudy-line

Contact Form


Delhi

Maujeeb Khan / Paramjit Singh


211, Masjid Moth, South Extension, Part 2, New Del

+91 9899319799 / +91 9873749150

Mumbai

Fahim Khan


Faisal International Agency, Room no.45, DCB Bank

022 60023731

Chandigarh

Paramjit Singh


+91 9873749150

Jaipur

Pradeep Sharma


A-1, Hari Nagar, Shastri Nagar, Jaipur

+91 71568982765

Kerala

Dr. Sulfikar Ali


Kollam

+91 8075515255

United Kingdom

Raman Gill


+44 7513185933

Saudi Arabia

Dr. Shammy


+97 470536677

Bulgaria

Dr. Balkrishan Sharma


+359 877745627